ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

     ข่าวประชาสัมพันธ์
      กำหนดจัดสอบหลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ รอบพิเศษ โดยเป็นการสอบแบบใช้กระดาษข้อสอบ
วันสอบ : วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒
เวลา : รอบเช้าเวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.
(เข้าห้องสอบเวลา ๙.๓๐ น.)
: รอบบ่ายเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. (เข้าห้องสอบเวลา ๑๒.๓๐ น.)
สถานที่ : ห้อง ๕๐๙ ชั้น ๕ อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เงื่อนไขในการเข้าทดสอบ
๑. ผู้สมัครใหม่ให้สมัคร ชำระเงิน และเลือกรอบสอบใดก็ได้ในเดือนมีนาคม แล้วกด http://hazexam.diw.go.th/changeindex.asp เพื่อเลือกสอบรอบวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 (ข้อสอบกระดาษ)
๒. ผู้ที่เลือกรอบสอบไว้แล้ว กด http://hazexam.diw.go.th/changeindex.asp ได้เลย
๓. ผู้เข้าทดสอบสามารถเลือกรอบสอบได้เพียง ๑ รอบเท่านั้น
๔. การทดสอบจะใช้ข้อสอบกระดาษ ผู้เข้าสอบต้องเตรียม ปากกาน้ำเงิน และน้ำยาลบคำผิด เพื่อใช้ในการทำข้อสอบ
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบที่ http://hazexam.diw.go.th/announce.asp
๖. แจ้งผลการทดสอบที่ http://hazexam.diw.go.th/quizresult.asp ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

สนใจย้ายรอบทดสอบ http://hazexam.diw.go.th/changeindex.asp

   ทั้งนี้หากพบปัญหาเกี่ยวกับระบบในการย้ายรอบสอบ สามารถสอบถามได้ที่ ๐๒-๒๐๒๓๙๘๕

หมายเหตุ : ควรเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากไม่มีสำรองที่จอดรถสำหรับผู้เข้าทดสอบ

*****"รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ รอบเช้าเวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. "******

*****"รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ รอบบ่ายเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. "******


 • ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การขึ้นทะเบียน การขออนุญาตวัตถุอันตราย...ง่ายนิดเดียว วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชียกรุงเทพ  รายละเอียด คลิก
 • ประชาสัมพันธ์ สำหรับบุคลากรเฉพาะที่ต้องการทำงาน  รายละเอียด คลิก
 •   เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30-14.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชียกรุงเทพ รายละเอียด คลิก
 •   แนวปฏิบัติการจดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ และการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ รายละเอียด คลิก
 • ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักฐานการชำระเงิน ให้ติดต่อ กลุ่มการเงิน สำนักงานเลขานุการกรม 02-202-4036 ในเวลาราชการ
 • การทำรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ประจำปี ระบบการรายงานฯ ประจำปีจะเปิดให้ดำเนินการ ระหว่างเดือน ม.ค. - ก.พ. ของปีถัดไป หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถส่งรายงานได้ โดยตามกฎหมายกำหนดให้ส่งทางอิเลคทรอนิกส์เท่านั้น
 • การทดสอบวัดความรู้ฯ เปิดทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ วันละ 2 รอบ (10.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.)
 •  
   

   

   

  คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
  ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th