บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

     ข่าวประชาสัมพันธ์


การเตรียมความพร้อม และมาตรการป้องกันและรับมือ การเกิดอุทกภัยในสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย คลิก

ด้วยขณะนี้ ได้เกิดสภาวะอากาศแปรปรวนในหลายพื้นที่ของประเทศไทย
และกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่
อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ
ที่เกิดจากปริมาณน้ำที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และยากต่อการควบคุม
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงขอให้ท่านระมัดระวัง เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย
และขอให้ตรวจสอบภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย โดยเฉพาะจำพวกที่มีความเสี่ยงสูงทุกชนิด
ให้อยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด ไม่หกรั่วไหล เก็บรักษาในพื้นที่น้ำท่วมไม่ถึง ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ป้องกันระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดเวลา

โดยสามารถสืบค้นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันอุทกภัยในโรงงานอุตสาหกรรมได้   คลิก

ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566


เรียน ผู้สมัครสอบ บฉ และ ผู้ขึ้นทะเบียน บฉ ทุกท่าน

เนื่องจาก วันที่ 13 กันยายน 2566 ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมขัดข้อง ท่านใดที่ได้ทำรายการการสมัครสอบ หรือ ขึ้นทะเบียน บฉ. มาในวันที่ 13 กันยายน 2566 โปรดดำเนินการดังนี้
1. ผู้ยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียน บฉ ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบหากพบว่าไม่พบข้อมูลการยื่นคำขอ หรือ สถานะการส่งคำขอไม่ถูกต้อง โปรดบันทึกการยื่นคำขอใหม่อีกครั้ง
2. ผู้สมัครสอบ บฉ ที่ได้ทำการชำระเงินมาในวันดังกล่าว และไม่พบรายการที่สมัครสอบ โปรดส่งหลักฐานการชำระเงิน หรือ ใบเสร็จที่ได้รับจากกกรมบัญชีกลาง มาที่ ict4diw@diw.mail.go.th เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. ท่านใดที่ได้ดำเนินการเลือกรอบสอบมาในวันที่ 13 กันยายน 2566 โปรดตรวจสอบข้อมูลของท่านหากไม่พบรายชื่อของท่าน โปรดทำการเลือกรอบสอบใหม่อีกครั้ง


การทำรายงานประจำปี บฉ.6 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

คลิปอบรม วันที่ 22 ธันวาคม 2565  คลิก

เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 22 ธันวาคม 2565   คลิก


เรียน ผู้ยื่นคำขอ บฉ. 2 ทุกท่านเรียน บุคลากรเฉพาะ / ผู้รับรองรายงาน (สถานประกอบการ (คม.))
แบบฟอร์มตามประกาศฯ ใหม่ คลิก

คลิปอบรม วันที่ 22 เมษายน 2565  คลิก

เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 22 เมษายน 2565 คลิก •   แนวปฏิบัติการจดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ และการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ รายละเอียด คลิก
 • การทดสอบวัดความรู้ฯ เปิดทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ วันละ 2 รอบ (10.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.)
 •  
   

   

   

  กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
  โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th