บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

     ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน ผู้ประกอบการวัตถุอันตราย/บุคลากรเฉพาะ

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567


เรียน ผู้สมัครสอบ บฉ และ ผู้ขึ้นทะเบียน บฉ ทุกท่าน

เนื่องจาก วันที่ 13 กันยายน 2566 ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมขัดข้อง ท่านใดที่ได้ทำรายการการสมัครสอบ หรือ ขึ้นทะเบียน บฉ. มาในวันที่ 13 กันยายน 2566 โปรดดำเนินการดังนี้
1. ผู้ยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียน บฉ ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบหากพบว่าไม่พบข้อมูลการยื่นคำขอ หรือ สถานะการส่งคำขอไม่ถูกต้อง โปรดบันทึกการยื่นคำขอใหม่อีกครั้ง
2. ผู้สมัครสอบ บฉ ที่ได้ทำการชำระเงินมาในวันดังกล่าว และไม่พบรายการที่สมัครสอบ โปรดส่งหลักฐานการชำระเงิน หรือ ใบเสร็จที่ได้รับจากกกรมบัญชีกลาง มาที่ ict4diw@diw.mail.go.th เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. ท่านใดที่ได้ดำเนินการเลือกรอบสอบมาในวันที่ 13 กันยายน 2566 โปรดตรวจสอบข้อมูลของท่านหากไม่พบรายชื่อของท่าน โปรดทำการเลือกรอบสอบใหม่อีกครั้ง


เรียน ผู้ยื่นคำขอ บฉ. 2 ทุกท่าน





แบบฟอร์มตามประกาศฯ ใหม่ คลิก

คลิปอบรม วันที่ 22 เมษายน 2565  คลิก

เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 22 เมษายน 2565 คลิก



 •   แนวปฏิบัติการจดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ และการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ รายละเอียด คลิก
 • การทดสอบวัดความรู้ฯ เปิดทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ วันละ 2 รอบ (10.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.)
 •  
   

   

   

  กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
  โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th