ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ผลคะแนนการทดสอบรอบพิเศษ

- กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนและรอบสอบให้ถูกต้อง หากท่านกรอกข้อมูลไว้ผิด
  ระบบจะไม่สามารถค้นหาข้อมูลของท่านได้


เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
กรุณาเลือกรอบสอบ
รอบสอบ 23 ก.พ. 64 เวลา 10:00-12:00
รอบสอบ 23 ก.พ. 64 เวลา 13:00-15:00
รอบสอบ 22 ก.พ. 64 เวลา 10:00-12:00
รอบสอบ 22 ก.พ. 64 เวลา 13:00-15:00
รอบสอบ 31 ก.ค. 63 เวลา 10:00-12:00
รอบสอบ 31 ก.ค. 63 เวลา 13:00-15:00
รอบสอบ 30 ก.ค. 63 เวลา 10:00-12:00
รอบสอบ 30 ก.ค. 63 เวลา 13:00-15:00
รอบสอบ 24 ก.ค. 63 เวลา 10:00-12:00
รอบสอบ 24 ก.ค. 63 เวลา 13:00-15:00
รอบสอบ 10 ก.ค. 63 เวลา 10:00-12:00
รอบสอบ 10 ก.ค. 63 เวลา 13:00-15:00
รอบสอบ 9 ก.ค. 63 เวลา 10:00-12:00
รอบสอบ 9 ก.ค. 63 เวลา 13:00-15:00
รอบสอบ 8 ก.ค. 63 เวลา 10:00-12:00
รอบสอบ 8 ก.ค. 63 เวลา 13:00-15:00
รอบสอบ 3 ก.ค. 63 เวลา 10:00-12:00
รอบสอบ 3 ก.ค. 63 เวลา 13:00-15:00
รอบสอบ 2 ก.ค. 63 เวลา 10:00-12:00
รอบสอบ 2 ก.ค. 63 เวลา 13:00-15:00
รอบสอบ 1 ก.ค. 63 เวลา 10:00-12:00
รอบสอบ 1 ก.ค. 63 เวลา 13:00-15:00
รอบสอบ 25 มิ.ย. 63 เวลา 10:00-12:00
รอบสอบ 25 มิ.ย. 63 เวลา 13:00-15:00
รอบสอบ 24 มิ.ย. 63 เวลา 10:00-12:00
รอบสอบ 24 มิ.ย. 63 เวลา 13:00-15:00
รอบสอบ 19 มิ.ย. 63 เวลา 10:00-12:00
รอบสอบ 19 มิ.ย. 63 เวลา 13:00-15:00
รอบสอบ 18 มิ.ย. 63 เวลา 10:00-12:00
รอบสอบ 18 มิ.ย. 63 เวลา 13:00-15:00
รอบสอบ 17 มิ.ย. 63 เวลา 10:00-12:00
รอบสอบ 17 มิ.ย. 63 เวลา 13:00-15:00

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 02-430-6308 ต่อ 1710 โทรสาร. - email: hazspecialist@diw.mail.go.th