ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการ

- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 3/2562 (ทดสอบวันที่ 1-29 มี.ค. 62)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 2/2562 (ทดสอบวันที่ 1-28 ก.พ.62)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 1/2562 (ทดสอบวันที่ 3-31 ม.ค.62)

- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 12/2561 (ทดสอบวันที่ 6-21 ธ.ค.61)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 11/2561 (ทดสอบวันที่ 1-30 พ.ย.61)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 10/2561 เพิ่มเติม(ทดสอบวันที่ 18 ต.ค.61)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 10/2561 (ทดสอบวันที่ 2-26 ต.ค.61)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 9/2561 (ทดสอบวันที่ 4-28 ก.ย.61)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 8/2561 (ทดสอบวันที่ 2-31 ส.ค.61
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 7/2561 (ทดสอบวันที่ 5-26 ก.ค.61)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 6/2561 (ทดสอบวันที่ 1-29 มิ.ย. 61)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 5/2561 (ทดสอบวันที่ 3-31 พ.ค. 61)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 4/2561 (ทดสอบวันที่ 5-27 เม.ย. 61)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 3/2561 (ทดสอบวันที่ 2-30 มี.ค. 61)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 2/2561 (ทดสอบวันที่ 1-23 ก.พ. 61)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 1/2561 (ทดสอบวันที่ 4-26 ม.ค. 61)

- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 12/2560 (ทดสอบวันที่ 1-22 ธ.ค. 60)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 11/2560 (ทดสอบวันที่ 1-30 พ.ย. 60)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 10/2560 (ทดสอบวันที่ 5-31 ต.ค. 60)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 9/2560 (ทดสอบวันที่ 1-29 ก.ย. 60)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 8/2560 (ทดสอบวันที่ 1-31 ส.ค. 60)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 7/2560 (ทดสอบวันที่ 1-31 ก.ค. 60)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 6/2560 (ทดสอบวันที่ 1-30 มิ.ย. 60)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 5/2560 (ทดสอบวันที่ 4-30 พ.ค. 60)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 4/2560 (ทดสอบวันที่ 3-28 เม.ย. 60)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 3/2560 (ทดสอบวันที่ 2-31 มี.ค. 60)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 2/2560 (ทดสอบวันที่ 2-24 ก.พ. 60)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 1/2560 (ทดสอบวันที่ 12-27 ม.ค. 60)

- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 12/2559 (ทดสอบวันที่ 1-23 ธ.ค. 59)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 11/2559 (ทดสอบวันที่ 1-30 พ.ย. 59)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 10/2559 (ทดสอบวันที่ 1-31 ต.ค. 59)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 9/2559 (ทดสอบวันที่ 1-30 ก.ย. 59)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 8/2559 (ทดสอบวันที่ 4-26 ส.ค. 59)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 7/2559 (ทดสอบวันที่ 1-29 ก.ค. 59)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 6/2559 (ทดสอบวันที่ 2-30 มิ.ย. 59)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 5/2559 (ทดสอบวันที่ 10-31 พ.ค. 59)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 4/2559 (ทดสอบวันที่ 1-29 เม.ย. 59)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 3/2559 (ทดสอบวันที่ 3-31 มี.ค. 59)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 2/2559 (ทดสอบวันที่ 4-26 ก.พ. 59)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 1/2559 (ทดสอบวันที่ 7-29 ม.ค. 59)
คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th