ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการ

- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 9/2562 (ทดสอบวันที่ 5-27 ก.ย. 62)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 8/2562 (ทดสอบวันที่ 1-30 ส.ค. 62)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 7/2562 (ทดสอบวันที่ 4-26 ก.ค. 62)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 6/2562 (ทดสอบวันที่ 6-28 มิ.ย. 62)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 5/2562 (ทดสอบวันที่ 2-31 พ.ค. 62)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 4/2562 (ทดสอบวันที่ 4-26 เม.ย. 62)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 3/2562 (ทดสอบวันที่ 1-29 มี.ค. 62)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 2/2562 (ทดสอบวันที่ 1-28 ก.พ.62)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 1/2562 (ทดสอบวันที่ 3-31 ม.ค.62)

- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 12/2561 (ทดสอบวันที่ 6-21 ธ.ค.61)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 11/2561 (ทดสอบวันที่ 1-30 พ.ย.61)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 10/2561 เพิ่มเติม(ทดสอบวันที่ 18 ต.ค.61)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 10/2561 (ทดสอบวันที่ 2-26 ต.ค.61)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 9/2561 (ทดสอบวันที่ 4-28 ก.ย.61)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 8/2561 (ทดสอบวันที่ 2-31 ส.ค.61
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 7/2561 (ทดสอบวันที่ 5-26 ก.ค.61)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 6/2561 (ทดสอบวันที่ 1-29 มิ.ย. 61)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 5/2561 (ทดสอบวันที่ 3-31 พ.ค. 61)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 4/2561 (ทดสอบวันที่ 5-27 เม.ย. 61)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 3/2561 (ทดสอบวันที่ 2-30 มี.ค. 61)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 2/2561 (ทดสอบวันที่ 1-23 ก.พ. 61)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 1/2561 (ทดสอบวันที่ 4-26 ม.ค. 61)

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th