บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการ

- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 4/2567 (ทดสอบวันที่ 4-26 เม.ย.67)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 3/2567 (ทดสอบวันที่ 1-29 มี.ค.67)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 2/2567 (ทดสอบวันที่ 1-29 ก.พ.67)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 1/2567 (ทดสอบวันที่ 4-26 ม.ค.67)

- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 12/2566 (ทดสอบวันที่ 1-22 ธ.ค. 66)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 11/2566 (ทดสอบวันที่ 2-30 พ.ย. 66)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 10/2566 (ทดสอบวันที่ 5-27 ต.ค.66)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 9/2566 (ทดสอบวันที่ 7-29 ก.ย.66)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 8/2566 (ทดสอบวันที่ 3-31 ส.ค.66)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 7/2566 (ทดสอบวันที่ 6-27 ก.ค.66)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 6/2566 (ทดสอบวันที่ 1-30 มิ.ย.66)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 5/2566 (ทดสอบวันที่ 11-26 พ.ค.66)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 4/2566 (ทดสอบวันที่ 20-28 เม.ย.66)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 3/2566 (ทดสอบวันที่ 2-31 มี.ค.66)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 2/2566 (ทดสอบวันที่ 2-24 ก.พ.66)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 1/2566 (ทดสอบวันที่ 5-27 ม.ค.66)

- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 11/2565 (ทดสอบวันที่ 1-23 ธ.ค.65)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 10/2565 (ทดสอบวันที่ 3-28 พ.ย.65)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 9/2565 (ทดสอบวันที่ 6-28 ต.ค.65)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 8/2565 (ทดสอบวันที่ 1-30 ก.ย.65)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 7/2565 (ทดสอบวันที่ 4-26 ส.ค.65)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 6/2565 (ทดสอบวันที่ 1-22 ก.ค.65)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 5/2565 (ทดสอบวันที่ 2-30 มิ.ย.65)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 4/2565 (ทดสอบวันที่ 12-27 พ.ค.65)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 3/2565 (ทดสอบวันที่ 1-29 เม.ย.65)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 2/2565 (ทดสอบวันที่ 3-31 มี.ค.65)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 1/2565 (ทดสอบวันที่ 3-25 ก.พ.65)

- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 5/2564 (ทดสอบวันที่ 2-24 ธ.ค. 64)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 4/2564 (ทดสอบวันที่ 4-30 พ.ย. 64)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 3/2564 (ทดสอบวันที่ 1-30 เม.ย. 64)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 2/2564 (ทดสอบวันที่ 4-26 มี.ค. 64)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 1/2564 (ทดสอบวันที่ 4-25 ก.พ.64)

- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 10/2563 (ทดสอบวันที่ 3-25 ธ.ค.63)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 9/2563 (ทดสอบวันที่ 5-27 พ.ย.63)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 8/2563 (ทดสอบวันที่ 1-30 ต.ค.63)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 7/2563 (ทดสอบวันที่ 3-25 ก.ย.63)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 6/2563 (ทดสอบวันที่ 6-28 ส.ค.63)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 5/2563 (ทดสอบวันที่ 1-31 ก.ค.63)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 4/2563 (ทดสอบวันที่ 17-25 มิ.ย. 63)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 3/2563 (ทดสอบวันที่ 5-20 มี.ค. 63)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 2/2563 (ทดสอบวันที่ 3-28 ก.พ. 63)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 1/2563 (ทดสอบวันที่ 3-31 ม.ค. 63)

- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 12/2562 (ทดสอบวันที่ 6-27 ธ.ค. 62)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 11/2562 (ทดสอบวันที่ 1-29 พ.ย. 62)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 10/2562 (ทดสอบวันที่ 3-31 ต.ค. 62)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 9/2562 (ทดสอบวันที่ 5-27 ก.ย. 62)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 8/2562 (ทดสอบวันที่ 1-30 ส.ค. 62)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 7/2562 (ทดสอบวันที่ 4-26 ก.ค. 62)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 6/2562 (ทดสอบวันที่ 6-28 มิ.ย. 62)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 5/2562 (ทดสอบวันที่ 2-31 พ.ค. 62)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 4/2562 (ทดสอบวันที่ 4-26 เม.ย. 62)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 3/2562 (ทดสอบวันที่ 1-29 มี.ค. 62)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 2/2562 (ทดสอบวันที่ 1-28 ก.พ.62)
- ผลสอบอย่างเป็นทางการ ครั้ง 1/2562 (ทดสอบวันที่ 3-31 ม.ค.62)
กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th